Ben cao wan fang zhen xian : ba juan ; Ben cao yao pin zong mu

本草萬方鍼線 : 八卷 ; 本草藥品總目