Nanpō meguri sugoroku, Daitōa kyōeiken banzai

南方めぐり双六