Kyoiku hitsuyo gento furiwake sugoroku

教育必用幻燈振分雙六