[Ijāzah ‘āmmah min al-qāḍī Aḥmad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥusayn al-Sayyāghī al-Ḥaymī lil-sayyid al-‘allāmah Yaḥyá ibn Muḥammad ibn Yaḥyá al-Daylamī]

[ اجازة عامة من القاضي احمد بن احمد بن محمد بن حسين السياغي الحيمي للسيد العلامة يحيى بن محمد بن يحيى الديلمي ]