Announcing our new digital collections site: Digital PUL

New collections are available in Digital PUL, and we are actively migrating collections from the PUDL to the new site.

Nauwkeurige beschryving van de Guinese Goud-, Tand-, en Slave-Kust : nevens alle desselfs landen, koningryken, en gemenebesten, van de zeeden der inwoonders : hun godsdienst, regeering, regtspleeging, oorlogen, trouwen, begraven, enz